Conference Proceedings
ISBN 978–80–245–2281–4
RELIK 2018
Reproduction of Human Capital - links and context
November 8-9, 2018

Table of Contents

Abbreviations of section names in the 'Section' column:

  • R - Reproduction of the human capital - mutual links and connections
  • Y - Young scientists

Paper title
Author, Co-authors
Section Pages Download
Znalostný kapitál v krajinách V4 R pp.1-11 Download
Mária Antalová
Global Reporting Initiative trends in Lithuania R pp.12-21 Download
Arturas Balkevicius
Sharing Economy v Kontexte Firemnej Kultúry R pp.22-32 Download
Andrea Bencsik, Tímea Juhász, Renáta Machová
Dynamics of Managerial Decisions in Motivate the Higher Education Staff R pp.33-42 Download
Martina Blašková, Kristína Poláčková
Faktory podílu osob žijících v domácnostech s nízkým zapojením do pracovního procesu v České republice a Slovenské republice v období 2005-2016 R pp.43-52 Download
Dagmar Blatná
Trendy vo vývoji determinantov vysokých škôl v podmienkach Slovenskej republiky R pp.53-63 Download
Patrik Bulko
Zmeny produktov na trhu zábavnej elektroniky R pp.64-79 Download
Angelika Csereová, Erika Seres Huszárik
Reprodukce lidského kapitálu prismatem důchodového systému R pp.80-90 Download
Martin Holub
Narození podle pořadí a bezdětnost v České republice Y pp.91-105 Download
Filip Hon
Duálne vzdelávanie ako nástroj zlepšenia štrukturálneho nesúladu na trhu práce R pp.106-118 Download
Romana Hricová, Renata Madzinová
The impact of mortality rates smoothing on life insurance R pp.119-128 Download
Samuel Hudec, Jolana Gubalová, Petra Medveďová, Jana Špirková
Výzkum zdravotní gramotnosti ve střední Evropě R pp.129-139 Download
Lukáš Janura
Family Friendly Employment Concepts in Organizations of Different Sizes in 2018 in Hungary R pp.140-150 Download
Tímea Juhász, Botond Kálmán, Arnold Tóth
Starší osoby na trhu práce Y pp.151-162 Download
Michaela Kadlecová
Regional Disparities in Context of Working Migration in the Slovak Republic Y pp.163-172 Download
Júlia Kostrová
East European Migrants in the UK Labour Market R pp.173-183 Download
Magdalena Kotýnková
The Role of Group Work and Group Learning in Corporate Culture in Hungarian SMEs R pp.184-194 Download
Attila Kurucz, Irma Potháczky Rácz
Finančná dostupnosť bývania v krajinách EÚ 28 R pp.195-204 Download
Viera Labudová, Ľubica Sipková
The Impact of Economic Fluctuations on HRM Practises in Enterprises: a Study of Slovakia Y pp.205-214 Download
Natália Letková
Životný štýl ako determinant zdravia R pp.215-225 Download
Vanda Lieskovská, Silvia Megyesiová, Monika Čonková
Vplyv vybraných aspektov neurovedy na kvalitu života seniorov R pp.226-236 Download
Vanda Lieskovská, Peter Pavlov
Mobilné aplikácie z pohľadu rôznych generácií R pp.237-248 Download
Renáta Machová, Tibor Zsigmond
Nezamestnanosť absolventov škôl na trhu práce. Nástroje, riešenia a výzvy. Y pp.249-258 Download
Adriana Martošová
Pojistné a nepojistné dávky v českém sociálním zabezpečení R pp.259-269 Download
Jan Mertl
Gamifikácia ako nástroj vzdelávania 21. storočia Y pp.270-281 Download
Adriana Mezeiová
Zdravotní a sociální služby v kontextu stárnutí populace Y pp.282-292 Download
Kateřina Nová
Investovanie do špeciálnych podielových fondov nehnuteľností a ich komparácia na základe multikriteriálnej metódy R pp.293-304 Download
Miroslav Pánik, Andrej Adamuščin, Július Golej
Charakteristika zariadení poskytujúcich sociálne služby v Slovenskej republike R pp.305-316 Download
Ľubica Sipková, Viera Labudová
Health state estimation and the optimal retirement age R pp.317-327 Download
Christos H. Skiadas, Charilaos Skiadas
Analýza spotrebných výdavkov domácností v regiónoch SR ako podklad pre porovnávanie regionálnych nákladov práce R pp.328-346 Download
Iveta Stankovičová
Aktuálny stav poznania o počte dementných R pp.347-353 Download
Kornélia Svačinová
Human Capital Management at Czech Schools R pp.354-363 Download
Martin Šikýř, Jana Marie Šafránková
Zdravotní stav starších osob napříč Evropou R pp.364-373 Download
Martina Šimková, Jaroslav Sixta
Regionálne diferencie na trhu práce - príčiny, prístupy k riešeniu, pomoc zo strany štátu R pp.374-388 Download
Katarína Škrovánková
Institut nepříspěvkového důchodu v zahraničních důchodových systémech a jeho možné uplatnění v České republice R pp.389-397 Download
Milan Šlapák
Prospektívny prístup a nové indikátory populačného starnutia R pp.398-409 Download
Branislav Šprocha
Vzdelanie ako diferencujúci faktor rodinného a reprodukčného správania R pp.410-424 Download
Branislav Šprocha
Komunitné mapovanie ako prostriedok manažmentu ľudských zdrojov v marginalizovaných oblastiach Y pp.425-434 Download
Milan Takáč
Slaďování rodinného a pracovního života v praxi veřejné správy R pp.435-445 Download
Mirka Wildmannová
Human Capital in the Eurozone: an Estimation of the Health Levels R pp.446-455 Download
Konstantinos N. Zafeiris, Christos Skiadas, Aspasia Tsoni