Conference Proceedings
ISBN 978-80-245-2112-1
RELIK 2015
Reprodukce lidského kapitálu - vzájemné vazby a souvislosti
November 12-13, 2015

Table of Contents

Abbreviations of section names in the 'Section' column:

  • R - Reproduction of the human capital - mutual links and connections
  • Y - Young scientists

Paper title
Author, Co-authors
Section Pages Download
Sociálna kompetentnosť a jej bariéry v implementácii sociálnej kvality R pp.1-12 Download
Maria Antalova
Pokus o sebevraždu versus dokonaná sebevražda Y pp.13-22 Download
Michaela Antovová
LITHUANIAN FINANCIAL SECTOR AND ITS HUMAN RESOURCE CHANGES AND TRENDS BEFORE AND AFTER ADOPTION OF THE EURO R pp.23-32 Download
Arturas Balkevicius
Význam neformální péče ve stárnoucí české společnosti Y pp.33-40 Download
Vladimír Barák
Vliv pořadí a počtu narozených dětí na českou společnost Y pp.41-48 Download
Daniela Bezchlebová
ANALYSIS OF THE GERMANY GDP DEVELOPMENT AND ITS IMPACT ON FISCAL POLICY Y pp.49-58 Download
Mária Bohdalová, Gabriel Okasa
VYBRANÉ METODY A TESTY PRO ZJIŠŤOVÁNÍ PORUCH KOGNICE R pp.59-65 Download
Kornélia Cséfalvaiová
Sociální hodnota a nefinanční reporting R pp.66-74 Download
Zuzana Dvorakova, Daria Krasnikova
Vývoj struktury populace a ekonomické aktivity Y pp.75-88 Download
Jana Fabiánová
Plodnost v České republice podle vzdělání a rodinného stavu R pp.89-97 Download
Tomáš Fiala, Jitka Langhamrová, Jana Langhamrová, Kornélia Cséfalvaiová
INOVATÍVNE PRÍSTUPY K ROZVOJU ĽUDSKÉHO KAPITÁLU V PROJEKTOVOM RIADENÍ R pp.98-105 Download
Gabriela Kormancová
Proměny trhu práce v postindustriálních společnostech a jejich dopady na potenciální pracovní sílu. R pp.106-114 Download
Magdalena Kotýnková
Problematika bezdomovectví v České republice R pp.115-122 Download
Vojtěch Krebs
Možnosti použitia Theilovho indexu pri meraní sociálnych nerovností R pp.123-132 Download
Viera Labudová
HEALTHY LIFE YEARS IN REGIONS OF THE CZECH REPUBLIC R pp.133-140 Download
Jana Langhamrová
Use of Mediation In Big and Small Companies in the Czech Republic R pp.141-149 Download
Radka Lankašová
Rozvoj nástupníků R pp.150-158 Download
Kateřina Legnerová
MANAŽMENT VERZUS RIZIKOVÉ FAKTORY PRÁCE A PRACOVNÉHO PROSTREDIA ZDRAVOTNÍCKYCH ZAMESTNANCOV R pp.159-170 Download
Vanda Lieskovská, Silvia Megyesiová, Diana Horvátová, Maria Grullingova
Postoje moravskoslezských zaměstnavatelů v oblasti zdravotnictví a sociálních služeb k částečným úvazkům R pp.171-182 Download
Helena Marková
Productive employment and career pathways in current pension schemes R pp.183-193 Download
Jan Mertl
Co si myslí zaměstnavatelé v Moravskoslezském kraji o částečných úvazcích? Y pp.194-204 Download
Ivana Němcová
Důsledky rozšíření metod asistované reprodukce pro vybrané aspekty porodnosti v České republice Y pp.205-216 Download
Tereza Pachlová
Non-profit organizations in Slovakia in the context of the current immigration issues R pp.217-226 Download
Miroslav Pánik, Július Golej
Modelling of house prices by using demographic and economic determinants R pp.227-236 Download
Miroslav Pánik, Július Golej, Daniela Špirková
Statistical survey of real estate prices as a key factor determining demographic trends R pp.237-246 Download
Miroslav Pánik
Využitie Lee-Carterovho modelu na predikciu normálnej dĺžky života v SR a ČR R pp.247-257 Download
Karol Pastor
IMPORTANCE OF FAMILY LABOUR FORCE AT FARMS IN THE EUROPEAN UNION R pp.258-267 Download
Marie Pechrová
Vybavenost správních obvodů obcí s rozšířenou působností službami sociální péče R pp.268-278 Download
Ladislav Průša
Local integration policies towards foreigners: transatlantic comparison on the example of France and Quebec Y pp.279-288 Download
Markéta Seidlová
Population aging and healthy life: Lessons from the related studies R pp.289-299 Download
Christos Skiadas, Konstantinos Zafeiris
Postoje mladých lidí ke starším pracovníkům (sekundární analýza) R pp.300-310 Download
Alois Surynek, Otakar Němec
Modelovanie preferencií rozhodovateľa pri výbere zamestnanca R pp.311-322 Download
Katarína Sušienková
Udržitelnost financování důchodového systému v ČR R pp.323-333 Download
Martina Šimková, Jaroslav Sixta
Starnutie populácie a jeho odraz v dôchodkovom systéme SR R pp.334-346 Download
Silvia Šipikalová
Pasca nízkej plodnosti a jej odraz v budúcom vývoji ľudských zdrojov na Slovensku. R pp.347-356 Download
Branislav Šprocha
Regionálna typizácia Slovenska z pohľadu kvality ľudského kapitálu a identifikácia problémových oblastí. R pp.357-365 Download
Branislav Šprocha, Branislav Bleha
(Ne)Plánování rodičovství - přechod k otcovství u mužů v České republice R pp.366-383 Download
Anna Šťastná, Renáta Kyzlinková
The role of leadership in process of fostering organizational changes R pp.384-394 Download
Lenka Theodoulides
Je model sociální Evropy udržitelný? R pp.395-405 Download
Mirka Wildmannová
Some methods for the estimation of healthy life expectancy R pp.406-416 Download
Konstantinos Zafeiris, Christos Skiadas
Národná protidrogová stratégia SR na obdobie rokov 2013 – 2020 v kontexte prístupu harm reduction R pp.417-427 Download
Robert Zavacký