Conference Proceedings
ISBN 978-80-245-2112-1
RELIK 2015
Reprodukce lidského kapitálu - vzájemné vazby a souvislosti
November 12-13, 2015

Programme and organizing committee

International scientific and programme committee
doc. Ing. Diana Bílková, Dr.
Vysoká škola ekonomická v Praze
doc. Ing. Jitka Langhamrová, CSc.
Vysoká škola ekonomická v Praze
prof. Ing. Vanda Lieskovská, Ph.D.
Ekonomická univerzita v Bratislave, Podnikovohospodárska fakulta v Košiciach
Ing. Tomáš Löster, Ph.D.
Vysoká škola ekonomická v Praze
doc. Ing. Silvia Megyesiová, Ph.D.
Ekonomická univerzita v Bratislave, Podnikovohospodárska fakulta v Košiciach
doc. Ing. Tomáš Pavelka, Ph.D.
Vysoká škola ekonomická v Praze
prof. Ing. Zdeněk Pavlík, DrSc.
Vysoká škola ekonomická v Praze
doc. Ing. Ladislav Průša, CSc.
ředitel Výzkumného ústavu práce a sociálních věcí
Organizing committee
Ing. Kornélia Cséfalvaiová
Vysoká škola ekonomická v Praze
Ing. Jana Langhamrová
Vysoká škola ekonomická v Praze
doc. Ing. Jitka Langhamrová, CSc.
Vysoká škola ekonomická v Praze
Ing. Tomáš Löster, Ph.D.
Vysoká škola ekonomická v Praze
Dana Zachariášová
Vysoká škola ekonomická v Praze