Sborník příspěvků
ISBN 978-80-245-2238-8
RELIK 2017
Reprodukce lidského kapitálu - vzájemné vazby a souvislosti
9. a 10. listopad 2017

Obsah

Zkratky sekcí v sloupci "Sekce":

  • R - Reprodukce lidského kapitálu – vazby a souvislosti
  • M - Mladí vědci

Název článku
Autor, Spoluautoři
Sekce Strany Stažení
Corporate Social Responsibility trends in Lithuania R pp.1-10 Stáhnout
Arturas Balkevicius
Trust at the Workplace R pp.11-21 Stáhnout
Andrea Bencsik, Tímea Juhász, Andrej Hevesi
Cluster Analysis of the Czech Regions by Wage Level R pp.22-43 Stáhnout
Diana Bílková
Vliv behaviorální ekonomie na rozvoj lidského kapitálu R pp.44-56 Stáhnout
Michal Blahout, Arnošt Klesla
Charisma and Empathy of University Managers and Teachers R pp.57-66 Stáhnout
Martina Blašková, Rudolf Blaško, Kristína Poláčková
Míra rizika chudoby v České republice z hlediska pohlaví R pp.67-76 Stáhnout
Dagmar Blatná
Využitie metodológie SIX SIGMA vo finančných službách: prípadová štúdia M pp.77-87 Stáhnout
Mária Bohdalová, Anna Knaperková
Emigrácia ľudských zdrojov v podmienkach Slovenskej republiky v nadväznosti na uplatniteľnosť absolventa na trhu práce. M pp.88-99 Stáhnout
Patrik Bulko, Júlia Kostrová
Simulácie roznych typov cenovej prémie nehnuteľností a ich vplyvy na odhady parametrov logaritmicko-lineárneho ekonometrického modelu M pp.100-111 Stáhnout
Martin Dluhoš
HR diversity and reporting CSR R pp.112-122 Stáhnout
Zuzana Dvořáková
Characterization of female entrepreneurs in Slovakia R pp.123-132 Stáhnout
Zsuzsanna Gódány
Reproduction of human capital in the social services sector R pp.133-143 Stáhnout
Ľuboš Hašan
Demografické a socioekonomické ukazatele jako indikátory znevýhodněných území Jihomoravského kraje R pp.144-154 Stáhnout
Dana Hübelová, Barbora Fischerová
Mixture function as an appropriate smoothing of mortality rates R pp.155-164 Stáhnout
Samuel Hudec, Jana Špirková
Alternative Methods for Construction of Active Ageing Composite Indicator R pp.165-174 Stáhnout
Miroslav Hužvár, Alena Kaščáková
Are students’ achievements in the EU countries explained by investment in children and youth? R pp.175-184 Stáhnout
Wojciech Łątkowski
Proč není lidský kapitál využíván efektivně? R pp.185-198 Stáhnout
Miroslav Jurásek
Online reputation of Volkswagen M pp.199-207 Stáhnout
Miroslav Klimek, Martin Mucha
Lidský a sociální kapitál ve vybraných zemědělských podnicích R pp.208-218 Stáhnout
Renata Klufová, Lukáš Hrzán, Zuzana Dvořáková - Líšková  
Trendy vo vývoji demografickej štruktúry obyvateľstva a jej vplyv na trh práce v krajinách Vyšehradskej štvorky M pp.219-233 Stáhnout
Júlia Kostrová, Patrik Bulko
Migrants on the Austrian labor market. Facts, expectations, challenges. M pp.234-242 Stáhnout
Elod Kovacs
Hodnotenie vplyvu daňovej reformy dane z pridanej hodnoty na štátny rozpočet Slovenskej republiky R pp.243-254 Stáhnout
Angelika Kútna, Norbert Gyurián, Zoltán Šeben
Regionálne disparity v sociálnom bývaní na Slovensku R pp.255-264 Stáhnout
Viera Labudová
The effects of education and sex on health above age 50 in Poland M pp.265-273 Stáhnout
Wojciech Łątkowski
Generácia “Z” verzus trh práce R pp.274-285 Stáhnout
Renáta Machová, Silvia Tóbiás Kosár
Restructuring of Steel Industry Companies in Hungary (2008-2010) M pp.286-296 Stáhnout
Andor Matus
Private prepaid health financing schemes' role in health system R pp.297-304 Stáhnout
Jan Mertl
Ľudský kapitál a vzdelávanie M pp.305-315 Stáhnout
Adriana Mezeiová, Andrea Bencsik
The issue of the Slovak population aging R pp.316-326 Stáhnout
Peter Mikula
Human resources in public and private sector: a comparative study of Slovakia R pp.327-336 Stáhnout
Ladislav Mura, Marek Švec
Vstup na trh práce v kontextu dalších proměnných R pp.337-345 Stáhnout
Ondřej Nývlt
Realitná bublina na Slovensku v roku 2017 R pp.346-354 Stáhnout
Miroslav Pánik, Július Golej
Vývoj cien obytných nehnuteľností v Bratislavskom kraji R pp.355-362 Stáhnout
Miroslav Pánik, Július Golej, Daniela Špirková
Ľudský kapitál a poenciál v regionálnom rozvoji Slovenska R pp.363-372 Stáhnout
Peter Pisár, Erika Ľapinová
Poptávka seniorů po sociálních službách v kontextu stárnutí obyvatelstva R pp.373-382 Stáhnout
Šárka Prudká
Nový odhad vývoje počtu příjemců příspěvku na péči R pp.383-392 Stáhnout
Ladislav Průša
Plýtvá naše společnost lidským kapitálem? M pp.393-403 Stáhnout
Veronika Ptáčková, Petr Mazouch, Jakub Fischer
Reproduction of the human capital: case study from Slovakia R pp.404-413 Stáhnout
Lucia Rafajová, Martin Pafčo, Michal Mazák
Finančné hospodárenie zariadení sociálnych služieb v regiónech Slovenska R pp.414-424 Stáhnout
Ľubica Sipková
Odvetvová štruktúra zamestnanosti v SR R pp.425-434 Stáhnout
Beata Stehlíková, Zuzana Vincúrová
Zdravotní stav stárnoucí populace R pp.435-445 Stáhnout
Kornélia Svačinová, Martina Šimková
Importance of young farmers in selected member states of European Union R pp.446-453 Stáhnout
Ondřej Šimpach
What is the motivation and barriers for young people to enter the agricultural sector? R pp.454-461 Stáhnout
Marie Šimpachová Pechrová
Demografické starnutie obyvateľstva a jeho prejavy na trhu práce v SR R pp.462-474 Stáhnout
Katarína Škrovánková
Lidský kapitál a cesta k zahájení komplexních reforem R pp.475-490 Stáhnout
Radim Valenčík, Rafik Bedretidnov, Helena Sochrová , Petr Bohinský
Jak podporovat sociální podnikání na krajské úrovni? R pp.491-502 Stáhnout
Mirka Wildmannová
Vývoj GPG a jeho determinanty v ČR - empirická evidence R pp.503-512 Stáhnout
Drahomíra Zajíčková, Miroslav Zajíček