Conference Proceedings
ISBN 978-80-245-2166-4
RELIK 2016
Reprodukce lidského kapitálu - vzájemné vazby a souvislosti
November 10-11, 2016

Table of Contents

Abbreviations of section names in the 'Section' column:

  • R - Reproduction of the human capital - mutual links and connections
  • Y - Young scientists

Paper title
Author, Co-authors
Section Pages Download
Príjmová nerovnosť a spotreba v SR R pp.3-18 Download
Mária Antalová
The banking sector and its human resource development trends in Lithuania R pp.19-29 Download
Arturas Balkevičius
Characteristics of Mentoring Practice Based on the Opinion of Hungarian Employees (Based on Empirical Study) R pp.30-40 Download
Andrea Bencsik, Ágnes Csanádi, Gabriella Horváth-Csikós, Tímea Juhász
The personality types and motivation R pp.41-49 Download
Renáta Machová, Andrea BENCSIK, Andrej HEVESI
Wages in the Czech Agricultural Sector: Comparison with Industrial and Construction Sector R pp.50-69 Download
Diana Bílková
Symbiotic Managerial Spiral of Motivation and Key Processes of Human Potential Development R pp.70-81 Download
Martina Blašková, Rudolf Blaško, Kristína Tršková
Human resource management in Central Europe: Labor market situation in Slovakia and Hungary R pp.82-92 Download
Zoltán Bodó
Statistics of Adult Health in Visegrad Countries R pp.93-101 Download
Kornélia Cséfalvaiová, Ondřej Šimpach
Analysis of the economic and non-economic convergence between countries by examining the Human Development Index Y pp.102-112 Download
Martin Dluhoš
Influence of Bata management system for the reproduction of human capital Y pp.113-123 Download
Marcela Galovská
The assessment of the impact of selected tax system elements on choosing a business form in Slovak Republic R pp.124-133 Download
Norbert Gyurián, Angelika Kútna
Actual HR issues in small and medium-sized enterprises R pp.134-144 Download
Dániel Halasi
Demografické faktory související s celkovou PA žen před graviditou a v jejím průběhu Y pp.145-156 Download
Petra Horáčková, Pavla Erbenová
Higher education and regional unemployment: Is there any relation between them? R pp.157-168 Download
Ján Huňady, Peter Pisár
Regionálne disparity v populačnej dynamike na Slovensku R pp.169-180 Download
Dana Jašková
Predikovatelnost vývoje uchazečů na základě požadavků a předpokladů R pp.181-191 Download
Zbyněk Jeřábek
Participácia striebornej populácie v oblasti neplatenej domácej práce R pp.192-200 Download
Alena Kaščáková
Financial analysis of company based on evaluation models Y pp.201-208 Download
Miroslav Klimek, Zuzana Hajduová
Human and Social Capital in Elementary Education R pp.209-220 Download
Renata Klufová, Jiří Kokštein, Zuzana Dvořáková-Líšková
E-government sociálnych služieb pre občanov so zdravotným postihnutím. R pp.221-231 Download
Elza Kočíková
Review of human resource practices resarch approaches linked to the organizational performance R pp.232-240 Download
Anton Korauš, Zuzana Kaščáková
Koučing ako efektívny nástroj reprodukcie ľudského kapitálu R pp.241-254 Download
Veronika Jenčová, Antonín Korauš, Andrea Gaal
Human capital in project risk management R pp.255-262 Download
Gabriela Kormancová
Industry 4.0: The impact of the digitization of economic activities into the world of work R pp.263-272 Download
Magdalena Kotýnková
The changing labor market of older workforce: Czech Republic, period 2005 – 2015 R pp.273-284 Download
Magdalena Kotýnková, Vojtěch Krebs, Olga Virtová
Current trend in human resources in the sector of agriculture in the Slovak Republic R pp.285-292 Download
Marián Kováčik, Ondrej Beňuš, Pavol Schwarcz, Monika Bumbalová
Starnutie populácie a jej vplyv na politiku zamestnanosti R pp.293-306 Download
Emília Krajňáková
Migrační politiky Y pp.307-314 Download
Daniela Krbcová
Materiálna deprivácia detí R pp.315-324 Download
Vier Labudová
Innovation performance and innovation potential of regions and its measurement R pp.325-337 Download
Erika Ľapinová, Martin Varga, Beata Šarkanová
Motivation in for profit and non-profit organisations R pp.338-345 Download
Kateřina Legnerová
Manažment zdravotnej starostlivosti seniorov R pp.346-356 Download
Vanda Lieskovska, Peter Pavlov, Vladimír Gábor, Megyesiová Silvia
Relationship between knowledge sharing and emotional intelligence R pp.357-366 Download
Viktória Magyar-Stifter
Professional development of public administration employees and its impact on governance R pp.367-378 Download
Renáta Machová
Alternativní formy zaměstnání v rodinných firmách R pp.379-391 Download
Helena Marková
Vývoj zamestnanosti v bankovom sektore na Slovensku R pp.392-407 Download
Silvia Megyesiová, Anna Rozkošová
A misunderstanding? The difficulties with non-profit sector utilization in Czechia R pp.408-417 Download
Jan Mertl
Human Resources Management in Global Entrepreneurial Environment R pp.418-427 Download
Ladislav Mura
Combating the ageing of the farmers in the Czech Republic and Slovak Republic: Evidence from Rural Development Programmes R pp.428-436 Download
Marie Pechrová
Je naše společnost připravena na řešení důsledků stárnutí populace? R pp.437-446 Download
Ladislav Průša
Estimating the Health Status of a Population: Health State Curves and Survival Curves R pp.447-457 Download
Christos Skiadas
Methodological and Applied Issues in Estimating the Health Status of a Population R pp.458-468 Download
Konstantinos Zafeiris, Christos Skiadas
Differences in the specific character traits between potential young entrepreneurs and other young people. Case study from Slovakia R pp.469-483 Download
Monika Sobeková Majková, Aleksandr Ključnikov
Problémy zamestnávania pracovníkov v malých a stredných podnikoch v SR R pp.484-494 Download
Paulína Srovnalíková, Elena Šúbertová
Analýza využívania IKT v domácnostiach na Slovensku R pp.495-508 Download
Iveta Stankovičová, Vladimíra Želonková
Vplyv technológií na nezamestnanosť R pp.509-517 Download
Beáta Stehlíková
Human resource management at multinational companies in light of Central and Eastern European researches R pp.518-527 Download
Adam Szobi, József Poór
Fundamental elements of human capital needed to succeed on the labour market R pp.528-536 Download
Martin Šikýř, Jana Marie Šafránková
Odvětvová struktura zaměstnanosti a mezd v ČR před rokem 1990 R pp.537-547 Download
Jaroslav Sixta
Income inequality and income polarisation in Slovakia R pp.548-558 Download
Silvia Šipikalová
Regionálne rozdiely v charaktere plodnosti v Česku a na Slovensku R pp.559-571 Download
Branislav Šprocha, Luděk Šídlo
Human resources in the light of current trends in labour law and personnel management in Slovakia R pp.572-581 Download
Marek Švec, Adam Madleňák
Open innovation models as the source of innovation and sustainable growth of the SMEs R pp.582-596 Download
Lenka Theodoulides
Active labor market policy and its impact on selected business sectors R pp.597-606 Download
Zuzana Vincúrová
The examination of motivational factors of chosen generations R pp.607-619 Download
Dominika Vlacseková, Silvia Tóbiás Kosár
Vliv finanční krize na pojistné modely v sociálních systémech R pp.620-629 Download
Mirka Wildmannová
Some observations on the recent mortality trends in the Czech Republic, Slovakia, Poland and Germany. R pp.630-640 Download
Konstantinos Zafeiris
Komparace struktury spotřeby domácností zaměstnanců a seniorů v ČR R pp.641-653 Download
Drahomíra Zajíčková, Miroslav Zajíček
Investovanie do rozvoja ľudského kapitálu ako determinant ekonomického rastu R pp.654-666 Download
Anna Marhefková