RELIK 2022
Reprodukce lidského kapitálu - vzájemné vazby a souvislosti
10. a 11. listopad 2022

Sekce

 • Reprodukce lidského kapitálu – vazby a souvislosti
  • Demografie a lidské zdroje
  • Ekonomika a lidské zdroje
  • Reprodukce lidského kapitálu
  • Ekonomická demografie
  • Stárnutí obyvatelstva a jeho důsledky
  • Regionální demografie
  • Demografické modely
  • Jiné
 • Mladí vědci (sekce určená pro prezentaci výsledků prací studentů a doktorandů a začínajících vědeckých pracovníků)
  • Mladí vědci