RELIK 2022
Reprodukce lidského kapitálu - vzájemné vazby a souvislosti
10. a 11. listopad 2022

Programový a organizační výbor

Mezinárodní vědecký a programový výbor
doc. Ing. Diana Bílková, Dr.
Vysoká škola ekonomická v Praze
doc. Ing. Jitka Langhamrová, CSc.
Vysoká škola ekonomická v Praze
prof. Ing. Vanda Lieskovská, Ph.D.
Ekonomická univerzita v Bratislave, Podnikovohospodárska fakulta v Košiciach
Ing. Tomáš Löster, Ph.D.
Vysoká škola ekonomická v Praze
doc. Ing. Silvia Megyesiová, Ph.D.
Ekonomická univerzita v Bratislave, Podnikovohospodárska fakulta v Košiciach
doc. Ing. Tomáš Pavelka, Ph.D.
Vysoká škola ekonomická v Praze
prof. Ing. Zdeněk Pavlík, DrSc.
Vysoká škola ekonomická v Praze
doc. Ing. Ladislav Průša, CSc.
ředitel Výzkumného ústavu práce a sociálních věcí
Organizační výbor
doc. Ing. Jitka Langhamrová, CSc.
Vysoká škola ekonomická v Praze
Ing. Tomáš Löster, Ph.D.
Vysoká škola ekonomická v Praze
Ing. Jana Vrabcová Langhamrová
Vysoká škola ekonomická v Praze
Dana Zachariášová
Vysoká škola ekonomická v Praze