RELIK 2023
Reprodukce lidského kapitálu - vzájemné vazby a souvislosti
23. a 24. listopad 2023

Publikační možnosti

Akceptované příspěvky budou publikovány ve sborníku příspěvků, který bude k dispozici v krátké době po konání konference.