RELIK 2017
Reprodukce lidského kapitálu - vzájemné vazby a souvislosti
9. a 10. listopad 2017

Publikační možnosti

Akceptované příspěvky budou publikovány ve sborníku příspěvků, který bude k dispozici v době konání konference.