RELIK 2021
Reprodukce lidského kapitálu - vzájemné vazby a souvislosti
4. a 5. listopad 2021

Publikační možnosti

Akceptované příspěvky budou publikovány ve sborníku příspěvků, který bude k dispozici v době konání konference.