RELIK 2022
Reprodukce lidského kapitálu - vzájemné vazby a souvislosti
10. a 11. listopad 2022

Publikační možnosti

Akceptované příspěvky budou publikovány ve sborníku příspěvků, který bude k dispozici v krátké době po konání konference.