RELIK 2021
Reprodukce lidského kapitálu - vzájemné vazby a souvislosti
4. a 5. listopad 2021

Důležitá data

Registrace a zaslání abstraktu: 5.09.2021
Schválení tématu na základě abstraktu a vyrozumění o přijetí: 12.09.2021
Zaslání plné verze příspěvku: 26.09.2021
Oznámení o výsledku recenzního řízení: 8.10.2021, prodlouženo do 13.10.2021
Konečná verze příspěvku: 17.10.2021, prodlouženo do 24.10.2021
Začátek konference (registrace): 4.11.2021