RELIK 2018
Reprodukce lidského kapitálu - vzájemné vazby a souvislosti
8. a 9. listopad 2018

Důležitá data

Registrace a zaslání abstraktu: 7.09.2018
Schválení tématu na základě abstraktu a vyrozumění o přijetí: 11.09.2018
Zaslání plné verze příspěvku: 28.09.2018
Oznámení o výsledku recenzního řízení: 9.10.2018
Konečná verze příspěvku: 19.10.2018
Začátek konference (registrace): 8.11.2018