RELIK 2023
Reprodukce lidského kapitálu - vzájemné vazby a souvislosti
23. a 24. listopad 2023

Důležitá data

Registrace a zaslání abstraktu: 24.09.2023
Schválení tématu na základě abstraktu a vyrozumění o přijetí: 1.10.2023
Zaslání plné verze příspěvku: 15.10.2023
Oznámení o výsledku recenzního řízení: 27.10.2023, prodlouženo do 30.10.2023
Konečná verze příspěvku: 5.11.2023
Začátek konference (registrace): 23.11.2023