RELIK 2022
Reprodukce lidského kapitálu - vzájemné vazby a souvislosti
10. a 11. listopad 2022

Důležitá data

Registrace a zaslání abstraktu: 11.09.2022
Schválení tématu na základě abstraktu a vyrozumění o přijetí: 18.09.2022
Zaslání plné verze příspěvku: 2.10.2022
Oznámení o výsledku recenzního řízení: 14.10.2022, prodlouženo do 21.10.2022
Konečná verze příspěvku: 23.10.2022, prodlouženo do 30.10.2022
Začátek konference (registrace): 10.11.2022