RELIK 2017
Reprodukce lidského kapitálu - vzájemné vazby a souvislosti
9. a 10. listopad 2017

Pokyny autorům

ABSTRAKTY

Pro vložení abstraktu je nutno se registrovat. Po přihlášení je pak možné vložit abstrakt. Registrace i přihlášení se provádí prostřednictvím odkazu "Registrace" v pravé horní liště. Pro přiložení abstraktu využijte přiložený vzorový soubor (zde příklad .docnebo zde příklad v .docx). Abstrakty projdou recenzním řízením a seznam přijatých abstraktů bude zveřejněn na webu konference a autoři budou informováni e-mailem.

PŘÍSPĚVKY

Příspěvky lze vložit po přihlášení a kliknutí na Moje články. Pro zaslání příspěvku využijte vzorový soubor (zde soubor .doc nebo zde soubor .docx). Příspěvky je možné vkládat v češtině, slovenštině a angličtině.

Při psaní příspěvku prosím dodržujte následující pokyny:

  • Rozsah příspěvku je 8 až 10 stran.
  • V úvodu příspěvku je třeba uvést současný stav poznání oblasti. Je třeba se odkazovat na relevantní prameny. Zejména na články a konference zahrnuté v databázi ISI Web of Knowledge.
  • Příspěvek bude publikován v černobílé verzi, přizpůsobte tomu zejména obrázky.
  • Pro psaní rovnic využijte generátor rovnic z Microsoft Wordu 2003. V případě potřeby, zkopírujte si ho ze vzorového souboru.
  • Strany nečíslujte.
  • Všechny reference musí splňovat standardy MLA nebo APA! Citace v závorkách musí splňovat obecná pravidla.

Každý příspěvek bude podroben dvojité anonymní recenzi, jejímž výsledkem bude přijetí příspěvku bez úprav, přijetí příspěvku po zapracování připomínek a odmítnutí příspěvku.