RELIK 2021
Reprodukce lidského kapitálu - vzájemné vazby a souvislosti
4. a 5. listopad 2021

Pokyny autorům

COVID-19

V případě potřeby budou vybrané sekce konference probíhat online. Vše bude řešeno s ohledem na aktuální vývoj pandemie COVID-19 a nařízení Vlády ČR.

ABSTRAKTY

Pro vložení abstraktu je nutno se registrovat. Po přihlášení je pak možné vložit abstrakt. Registrace i přihlášení se provádí prostřednictvím odkazu "Registrace" v pravé horní liště. Pro přiložení abstraktu využijte přiložený vzorový soubor (zde příklad .doc nebo zde příklad v .docx). Abstrakty projdou recenzním řízením a seznam přijatých abstraktů bude zveřejněn na webu konference.

PŘÍSPĚVKY

Příspěvky lze vložit po přihlášení a kliknutí na Moje články. Pro zaslání příspěvku využijte vzorový soubor (zde soubor .doc nebo zde soubor .docx). Příspěvky je možné vkládat v češtině, slovenštině a angličtině.

Při psaní příspěvku prosím dodržujte následující pokyny:

  • Rozsah příspěvku je 8 až 10 stran.
  • Pokud je příspěvek psán v českém nebo slovenském jazyce, je nutné pod český, resp. slovenský název doplnit také název v anglickém jazyce. V česky a slovensky psaných příspěvcích jsou abstrakt a klíčová slova uvedena pouze v anglickém jazyce.
  • V úvodu příspěvku je třeba uvést současný stav poznání oblasti. Je třeba se odkazovat na relevantní prameny. Zejména na články a konference zahrnuté v databázi ISI Web of Knowledge.
  • Pro psaní rovnic využijte generátor rovnic z Microsoft Wordu 2003. V případě potřeby, zkopírujte si ho ze vzorového souboru.
  • Strany nečíslujte.
  • Všechny reference musí splňovat standardy MLA nebo APA! Citace v závorkách musí splňovat obecná pravidla.

Každý příspěvek bude podroben dvojité anonymní recenzi, jejímž výsledkem bude přijetí příspěvku bez úprav, přijetí příspěvku po zapracování připomínek a nebo odmítnutí příspěvku.