RELIK 2023
Reprodukce lidského kapitálu - vzájemné vazby a souvislosti
23. a 24. listopad 2023

Vložné

Poplatek za účast na konferenci se nevybírá.