RELIK 2021
Reprodukce lidského kapitálu - vzájemné vazby a souvislosti
4. a 5. listopad 2021

Vložné

Poplatek za účast na konferenci se nevybírá.