RELIK 2018
Reprodukce lidského kapitálu - vzájemné vazby a souvislosti
8. a 9. listopad 2018

Vložné

Poplatek za účast na konferenci se nevybírá.