RELIK 2022
Reprodukce lidského kapitálu - vzájemné vazby a souvislosti
10. a 11. listopad 2022

Vložné

Poplatek za účast na konferenci se nevybírá.