RELIK 2023
Reproduction of Human Capital - mutual links and connections
November 23-24, 2023

Programme and organizing committee

International scientific and programme committee
doc. Ing. Diana Bílková, Dr.
Vysoká škola ekonomická v Praze
doc. Ing. Jitka Langhamrová, CSc.
Vysoká škola ekonomická v Praze
prof. Ing. Vanda Lieskovská, Ph.D.
Ekonomická univerzita v Bratislave, Podnikovohospodárska fakulta v Košiciach
Ing. Tomáš Löster, Ph.D.
Vysoká škola ekonomická v Praze
doc. Ing. Silvia Megyesiová, Ph.D.
Ekonomická univerzita v Bratislave, Podnikovohospodárska fakulta v Košiciach
doc. Ing. Tomáš Pavelka, Ph.D.
Vysoká škola ekonomická v Praze
doc. Ing. Ladislav Průša, CSc.
Vysoká škola ekonomická v Praze, Slezská univerzita v Opavě, Výzkumný ústav práce a sociálních věcí
Organizing committee
Ing. Filip Hon, Ph.D.
Vysoká škola ekonomická v Praze
doc. Ing. Jitka Langhamrová, CSc.
Vysoká škola ekonomická v Praze
Ing. Jana Vrabcová, Ph.D.
Vysoká škola ekonomická v Praze
Dana Zachariášová
Vysoká škola ekonomická v Praze