RELIK 2018
Reproduction of Human Capital - links and context
November 8-9, 2018

Accepted abstracts

40 items

Paper title Section
Znalostný kapitál v krajinách V4 Economy and human resources
Mária Antalová
Global Reporting Initiative trends in Lithuania Economy and human resources
Arturas Balkevicius
Sharing Economy v Kontexte Firemnej Kultúry Economy and human resources
Andrea Bencsik
Dynamics of Managerial Decisions in Motivate the Higher Education Staff Economy and human resources
Martina Blašková
Faktory podílu osob žijících v domácnostech s nízkým zapojením do pracovního procesu v České republice a Slovenské republice v období 2005-2016 Economic demography
Dagmar Blatná
Trendy vo vývoji determinantov vysokých škôl v podmienkach Slovenskej republiky Economy and human resources
Patrik Bulko
Zmeny produktov na trhu zábavnej elektroniky Other
Angelika Csereová
Reprodukce lidského kapitálu prismatem důchodového systému Reproduction of the human capital
Martin Holub
Narození podle pořadí a bezdětnost v České republice Young scientists
Filip Hon
Duálne vzdelávanie ako nástroj zlepšenia štrukturálneho nesúladu na trhu práce Economy and human resources
Romana Hricová
The impact of mortality rates smoothing on life insurance Demographic models
Samuel Hudec
Výzkum zdravotní gramotnosti ve střední Evropě Other
Lukáš Janura
Family Friendly Employment Concepts in Organizations of Different Sizes in 2018 in Hungary Economy and human resources
Tímea Juhász
Starší osoby na trhu práce Young scientists
Michaela Kadlecová
Regional Disparities in Context of Working Migration in the Slovak Republic Young scientists
Júlia Kostrová
East European Migrants in the UK Labour Market Economic demography
Magdalena Kotýnková
The Role of Group Work and Group Learning in Corporate Culture in Hungarian SMEs Economy and human resources
Attila Kurucz
Finančná dostupnosť bývania v krajinách EÚ 28 Economy and human resources
Viera Labudová
The Impact of Economic Fluctuations on HRM Practises in Enterprises: a Study of Slovakia Young scientists
Natália Letková
Vplyv vybraných aspektov neurovedy na kvalitu života seniorov Other
Vanda Lieskovská
Životný štýl ako determinant zdravia Regional demography
Vanda Lieskovská
Mobilné aplikácie z pohľadu rôznych generácií Other
Renáta Machová
Nezamestnanosť absolventov škôl na trhu práce. Nástroje, riešenia a výzvy. Young scientists
Adriana Martošová
Pojistné a nepojistné dávky v českém sociálním zabezpečení Economy and human resources
Jan Mertl
Gamifikácia ako nástroj vzdelávania 21. storočia Young scientists
Adriana Mezeiová
Zdravotní a sociální služby v kontextu stárnutí populace Young scientists
Kateřina Nová
Investovanie do špeciálnych podielových fondov nehnuteľností a ich komparácia na základe multikriteriálnej metódy Other
Miroslav Pánik
Charakteristika zariadení poskytujúcich sociálne služby v Slovenskej republike Population ageing and its consequences
Ľubica Sipková
Health state estimation and the optimal retirement age Population ageing and its consequences
Christos H. Skiadas
Analýza spotrebných výdavkov domácností v regiónoch SR ako podklad pre porovnávanie regionálnych nákladov práce Economy and human resources
Iveta Stankovičová
Aktuálny stav poznania o počte dementných Population ageing and its consequences
Kornélia Svačinová
Human Capital Management at Czech Schools Economy and human resources
Martin Šikýř
Zdravotní stav starších osob napříč Evropou Population ageing and its consequences
Martina Šimková
Regionálne diferencie na trhu práce - príčiny, prístupy k riešeniu, pomoc zo strany štátu Regional demography
Katarína Škrovánková
Institut nepříspěvkového důchodu v zahraničních důchodových systémech a jeho možné uplatnění v České republice Economic demography
Milan Šlapák
Prospektívny prístup a nové indikátory populačného starnutia Population ageing and its consequences
Branislav Šprocha
Vzdelanie ako diferencujúci faktor rodinného a reprodukčného správania Demography and human resources
Branislav Šprocha
Komunitné mapovanie ako prostriedok manažmentu ľudských zdrojov v marginalizovaných oblastiach Young scientists
Milan Takáč
Slaďování rodinného a pracovního života v praxi veřejné správy Economy and human resources
Mirka Wildmannová
Human Capital in the Eurozone: an Estimation of the Health Levels Demographic models
Konstantinos N. Zafeiris