RELIK 2018
Reprodukce lidského kapitálu - vzájemné vazby a souvislosti
November 8-9, 2018

Accepted abstracts

46 items

Paper title Section
The Knowledge Capital in V4 Countries Economy and human resources
Mária Antalová
Global Reporting Initiative trends in Lithuania Economy and human resources
Arturas Balkevicius
DYNAMICS OF MANAGERIAL DECISIONS IN MOTIVATE THE HIGHER EDUCATION STAFF Economy and human resources
Martina Blašková
Why forecasts of migration fail? Role of economic outlooks in population forecasting Economic demography
Branislav Bleha
Trendy vo vývoji determinantov vysokých škôl v podmienkach Slovenskej republiky Economy and human resources
Patrik Bulko
Zmeny produktov na trhu zábavnej elektroniky (Product changes on the market of entertainment electronics) Other
Angelika Csereová
Changes in HR diversity management: the Czech case Economy and human resources
Zuzana Dvořáková
Zmeny v manažérskej funkcii personalistika Young scientists
Marcela Galovská
Narození podle pořadí a bezdětnost v České republice Young scientists
Filip Hon
Duálne vzdelávanie ako nástroj na zlepšenie štrukturálneho nesúladu na trhu práce Economy and human resources
Romana Hricová
Health literacy research in Central Europe Výzkum zdravotní gramotnosti ve střední Evropě Other
Lukáš Janura
Starší osoby na trhu práce Young scientists
Michaela Kadlecová
FAMILY FRIENDLY EMPLOYMENT CONCEPTS IN ORGANIZATIONS OF DIFFERENT SIZES IN 2018 IN HUNGARY Economy and human resources
Botond Kálmán
Shared Service Centres as a from of organisational innovation and human capital development Economy and human resources
Dagmar Kokavcová
Regionálne disparity v kontexte migrácie pracovnej sily v Slovenskej republike Young scientists
Júlia Kostrová
East Europeans Migration in the UK Labour Market Economic demography
Magdalena Kotýnková
Housing affordability in EU 28 countries Economy and human resources
Viera Labudová
The impact of economic fluctuations on HRM practises in enterprises: a study of Slovakia Young scientists
Natália Letková
Životný štýl ako determinant zdravia Regional demography
Vanda Lieskovska
SHARING ECONOMY V KONTEXTE FIREMNEJ KULTÚRY SHARING ECONOMY IN CONTEXT OF ORGANISATION CULTURE Economy and human resources
Renáta Machová
Nezamestnanosť absolventov škôl na trhu práce. Nástroje, riešenia a výzvy. Young scientists
Adriana Martošová
Pojistné a nepojistné dávky v českém sociálním zabezpečení Economy and human resources
Jan Mertl
Gamifikácia ako nástroj vzdelávania 21. storočia Young scientists
Adriana Mezeiová
ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ SLUŽBY V KONTEXTU STÁRNUTÍ POPULACE Young scientists
Kateřina Nová
Cirkulárne hospodárstvo ako základný princíp bioekonomiky Economy and human resources
Miroslav Pánik
Sociálně ekonomický audit státního rozpočtu 2018 Economy and human resources
Ivo Patta
The role of group work and group learning in corporate culture in Hungarian SMEs Economy and human resources
Irma Potháczky Rácz
Characteristics of the facilities providing social services in the Slovak Republic Population ageing and its consequences
Ľubica Sipková
Health state estimation and the optimal retirement age Population ageing and its consequences
Christos Skiadas
Opinions, plans and the realization of fertility, differences among Czech women generations 1966–1990 Reproduction of the human capital
Jitka Slabá
VPLYV VZDELANOSTNEJ ŠTRUKTÚRY NA KVALITU POSKYTOVANÝCH SLUŽIEB V CESTOVNOM RUCHU Young scientists
Jakub Sokol
Analýza spotrebných výdavkov domácností v regiónoch SR ako podklad pre porovnávanie regionálnych nákladov práce Economy and human resources
Iveta Stankovicova
Platí Oswaldova hypotéza na Slovensku ? Skúmanie závislosti miery nezamestnanosti a podielu bytov v osobnom vlastníctve. Economy and human resources
Beata Stehlíková
AKTUÁLNY STAV POZNANIA DEMENCIE Population ageing and its consequences
Kornélia Svačinová
Human capital management at Czech schools Economy and human resources
Martin Šikýř
Zdravotní stav starších osob napříč Evropou Population ageing and its consequences
Martina Šimková
REGIONÁLNE DIFERENCIE NA TRHU PRÁCE - PRÍČINY, PRÍSTUPY K RIEŠENIU, POMOC ZO STRANY ŠTÁTU Regional demography
Katarína Škrovánková
The impact of smoothing mortality rates on life insurance Demographic models
Jana Špirková
Prospektívny prístup a nové indikátory populačného starnutia Population ageing and its consequences
Branislav Šprocha
Vzdelanie ako diferencujúci faktor rodinného a reprodukčného správania Demography and human resources
Branislav Šprocha
Komunitné mapovanie ako metóda manažmentu ľudských zdrojov v marginalizovaných oblastiach Young scientists
Milan Takáč
Ekonomie produktivní spotřeby - teoretický základ zkoumání lidského kapitálu Reproduction of the human capital
Radim Valenčík
Work-life balance in the practice of public administration Economy and human resources
Mirka Wildmannová
Human capital in the Eurozone: an estimation of the health levels Demographic models
Konstantinos Zafeiris
Gender Pay Gap a zkušenosti z podnikových mzdových předpisů Economy and human resources
Drahomíra Zajíčková
Mobilné aplikácie z pohľadu rôznych generácií (The mobile applications in the point of view of different generations) Other
Tibor Zsigmond