RELIK 2017
Reprodukce lidského kapitálu - vzájemné vazby a souvislosti
9. a 10. listopad 2017

Důležitá data

Registrace a zaslání abstraktu: 8.09.2017
Schválení tématu na základě abstraktu a vyrozumění o přijetí: 11.09.2017
Zaslání plné verze příspěvku: 30.09.2017
Oznámení o výsledku recenzního řízení: 9.10.2017
Konečná verze příspěvku: 20.10.2017
Začátek konference (registrace): 9.11.2017