RELIK 2017
Reprodukce lidského kapitálu - vzájemné vazby a souvislosti
9. a 10. listopad 2017

Vložné

Poplatek za účast na konferenci se nevybírá.