Sborník příspěvků
ISBN 978-80-245-2429-0
RELIK 2021
Reprodukce lidského kapitálu - vzájemné vazby a souvislosti
4. a 5. listopad 2021

Informace

Katedra demografie, Fakulta informatiky a statistiky, Vysoká škola ekonomická v Praze

pořádala

14. ROČNÍK MEZINÁRODNÍ VĚDECKÉ KONFERENCE RELIK 2021
(Reprodukce lidského kapitálu – vzájemné vazby a souvislosti)

4.-5. listopadu 2021

Praha, Česká republika

Sekce:

  • Demografie a lidské zdroje
  • Ekonomika a lidské zdroje
  • Reprodukce lidského kapitálu
  • Ekonomická demografie
  • Stárnutí obyvatelstva a jeho důsledky
  • Regionální demografie
  • Demografické modely
  • Mladí vědci (sekce určená pro prezentaci výsledků prací studentů a doktorandů a začínajících vědeckých pracovníků)
  • Jiné


Editoři:                

 Jitka Langhamrová, Jana Vrabcová

 

Publikováno:

Vysoká škola ekonomická v Praze
nám. W. Churchilla 4
130 67 Praha 3
Česká republika

ISBN – 978-80-245-2429-0