Sborník příspěvků
ISBN 978–80–245–2329–3
RELIK 2019
Reprodukce lidského kapitálu - vzájemné vazby a souvislosti
7. a 8. listopad 2019

Informace

Katedra demografie, Fakulta informatiky a statistiky
Vysoká škola ekonomická v Praze

pořádala

12. ROČNÍK MEZINÁRODNÍ VĚDECKÉ KONFERENCE RELIK 2019
(Reprodukce lidského kapitálu – vzájemné vazby a souvislosti)

7.-8. listopadu 2019

Praha, Česká republika

 

Sekce:

  • Demografie a lidské zdroje
  • Ekonomika a lidské zdroje
  • Reprodukce lidského kapitálu
  • Ekonomická demografie
  • Stárnutí obyvatelstva a jeho důsledky
  • Regionální demografie
  • Demografické modely
  • Mladí vědci (sekce určená pro prezentaci výsledků prací studentů a doktorandů a začínajících vědeckých pracovníků)
  • Jiné


Editoři:

Tomáš Löster, Jitka Langhamrová, Jana Vrabcová


Publikováno:

Vysoká škola ekonomická v Praze
nám. W. Churchilla 4
130 67 Praha 3
Česká republika

 
ISBN: 978–80–245–2329-3