Sborník příspěvků
ISBN 978–80–245–2281–4
RELIK 2018
Reprodukce lidského kapitálu - vzájemné vazby a souvislosti
8. a 9. listopad 2018

Informace

Katedra demografie, Fakulta informatiky a statistiky, Vysoká škola ekonomická v Praze

pořádala

11. ROČNÍK MEZINÁRODNÍ VĚDECKÉ KONFERENCE RELIK 2018
(Reprodukce lidského kapitálu – vzájemné vazby a souvislosti)

8.-9. listopadu 2018

Praha, Česká republika


Sekce:

  • Demografie a lidské zdroje
  • Ekonomika a lidské zdroje
  • Reprodukce lidského kapitálu
  • Ekonomická demografie
  • Stárnutí obyvatelstva a jeho důsledky
  • Regionální demografie
  • Demografické modely
  • Mladí vědci (sekce určená pro prezentaci výsledků prací studentů a doktorandů a začínajících vědeckých pracovníků)
  • Jiné


Editoři:                

Tomáš Löster, Jitka Langhamrová, Jana Vrabcová

  

Publikováno:

Vysoká škola ekonomická v Praze
Nakladatelství Oeconomica
nám. W. Churchilla 4
130 67 Praha 3
Česká republika

ISBN: 978–80–245–22814