Conference Proceedings
ISBN 978-80-86175-89-8
RELIK 2013
Reprodukce lidského kapitálu - vzájemné vazby a souvislosti
December 9-10, 2013

Programme and Organizing Committee

International scientific and programme committee
doc. Ing. Jitka Langhamrová, CSc.
Vysoká škola ekonomická v Praze
prof. Ing. Vanda Lieskovská, Ph.D.
Ekonomická univerzita v Bratislave, Podnikovohospodárska fakulta v Košiciach
Ing. Tomáš Löster, Ph.D.
Vysoká škola ekonomická v Praze
Ing. Silvia Megyesiová, Ph.D.
Ekonomická univerzita v Bratislave, Podnikovohospodárska fakulta v Košiciach
doc. Ing. Tomáš Pavelka, Ph.D.
Vysoká škola ekonomická v Praze
prof. Ing. Zdeněk Pavlík, DrSc.
Vysoká škola ekonomická v Praze
doc. Ing. Ladislav Průša, CSc.
ředitel Výzkumného ústavu práce a sociálních věcí
Organizing committee
Ing. Jana Langhamrová
Vysoká škola ekonomická v Praze
doc. Ing. Jitka Langhamrová, CSc.
Vysoká škola ekonomická v Praze
Ing. Tomáš Löster, Ph.D.
Vysoká škola ekonomická v Praze
Dana Zachariášová
Vysoká škola ekonomická v Praze