Conference Proceedings
ISBN 978-80-86175-75-1
RELIK 2011
Reprodukce lidského kapitálu - vzájemné vazby a souvislosti
December 5-6, 2011

Programme and Organizing Committee

International scientific and programme committee
Ing. Markéta Arltová, PhD.
Vysoká škola ekonomická v Praze
RNDr. Zuzana Hajduová, Ph.D.
Ekonomická univerzita v Bratislave, Podnikovohospodárska fakulta v Košiciach
doc. Ing. Jitka Langhamrová, CSc.
Vysoká škola ekonomická v Praze
Prof. Ing. Vanda Lieskovská, Ph.D.
Ekonomická univerzita v Bratislave, Podnikovohospodárska fakulta v Košiciach
Ing. Tomáš Löster, Ph.D.
Vysoká škola ekonomická v Praze
Ing. Silvia Megyesiová, Ph.D.
Ekonomická univerzita v Bratislave, Podnikovohospodárska fakulta v Košiciach
Ing. Tomáš Pavelka, Ph.D.
Vysoká škola ekonomická v Praze
prof. Ing. Zdeněk Pavlík, DrSc.
Vysoká škola ekonomická v Praze
doc. Ing. Ladislav Průša, CSc.
ředitel Výzkumného ústavu práce a sociálních věcí
Organizing committee
Bc. Jana Langhamrová
Vysoká škola ekonomická v Praze
doc. Ing. Jitka Langhamrová, CSc.
Vysoká škola ekonomická v Praze
Ing. Tomáš Löster, Ph.D.
Vysoká škola ekonomická v Praze
Dana Zachariášová
Vysoká škola ekonomická v Praze