RELIK 2020
Reprodukce lidského kapitálu - vzájemné vazby a souvislosti
5. a 6. listopad 2020

Příspěvky podle sekcí

Název článku Sekce  
Dokáže relačná forma odmien ako kontinuum Total Rewards mixu ovplyvňovať talentovaných zamestnancov? – Analytická štúdia Reprodukce lidského kapitálu Download Otevřít
Daniela Bertová, Jana Cocuľová, Nella Svetozarovová, Miroslava Šoltés
On four-parameter lognormal distribution and application of quantile point estimation method: application to wage distributions Jiné Download Otevřít
Diana Bílková
Analýza podílu předčasných odchodů ze vzdělávání v Evropské Unii a v České republice v období 2005 - 2019 Ekonomika a lidské zdroje Download Otevřít
Dagmar Blatná
Sociological Portrait of Ural Region’s Women Insensitive to Pro-natalist Policy Measures Reprodukce lidského kapitálu Download Otevřít
Natalia Blednova, Anna Bagirova
Assesment of unemployment in the regions of Slovakia Ekonomika a lidské zdroje Download Otevřít
Eva Čapošová
Marketing and its impacts on the activities of selected higher education institution in Slovakia Ekonomika a lidské zdroje Download Otevřít
Erika Dudas Pajerska, Vanda Lieskovska, Katarina Petrovcikova
Precarious employment in the context of social pollution Ekonomika a lidské zdroje Download Otevřít
Zuzana Dvořáková, Viktor Kubát
Vývoj počtu seniorů v Česku podle věku a očekávané délky zbývajícího života Stárnutí obyvatelstva a jeho důsledky Download Otevřít
Tomáš Fiala, Jitka Langhamrová, Jana Vrabcová, Lukáš Krabec
Atypical forms of employment in Slovakia based on the survey of Slovak respondents of generations X, Y and Z Ekonomika a lidské zdroje Download Otevřít
Zsuzsanna Gódány, Melinda Székely
Analýza trestnej činnosti podľa závažnosti a regiónov na území Slovenska, 2010-2019 Regionální demografie Download Otevřít
Tatiana Hajdúková
Automatické přizpůsobení důchodového věku naději dožití Stárnutí obyvatelstva a jeho důsledky Download Otevřít
Martin Holub
Mezinárodní komparace rozsahu a struktury příjemců příspěvku na péči a podmínek pro jeho přiznání v ČR, na Slovensku, v Německu a v Rakousku Stárnutí obyvatelstva a jeho důsledky Download Otevřít
Filip Hon, Ladislav Průša, Pavel Bareš
Časté chyby pri adaptácii nového zamestnanca a dôsledky týchto chýb v podniku v kontexte reprodukcie ľudského kapitálu Reprodukce lidského kapitálu Download Otevřít
Andrea Horváthová
Generačná výmena v rodinných podnikoch na Slovensku v kontexte demografických zmien Ekonomika a lidské zdroje Download Otevřít
Romana Hricová, Renáta Madzinová
Influence of the gender of the project managers on the application of CSR standards in project management of Slovak companies Demografie a lidské zdroje Download Otevřít
Soňa Chovanová Supeková, Hana Krchová, Peter Zbranek
Experiences of parents in balancing professional activity and family life in the Republic of Moldova Demografie a lidské zdroje Download Otevřít
Chistruga-Sînchevici Inga
The impact of eu common agricultural policy on socio-economic situation in agriculture: current situation and future challenges Ekonomika a lidské zdroje Download Otevřít
Michala Inkábová
Analysis of the Relationship between the Income of Senior Citizens in the Czech Republic and Selected Aspects of Their Residence Stárnutí obyvatelstva a jeho důsledky Download Otevřít
Alena Kajanová, Stanislav Ondrášek
On the effect of human resources on tourist infrastructure: New ideas on heteroscedastic modeling using regression quantiles Ekonomika a lidské zdroje Download Otevřít
Jan Kalina, Patrik Janáček
The effect of student-age academic and sports competitions on workplace competitions Jiné Download Otevřít
Botond Kálmán, Arnold Tóth, Tímea Juhász
Population Ageing and Health Expenditures in Visegrad Group Stárnutí obyvatelstva a jeho důsledky Download Otevřít
Botond Kálmán, Tímea Juhász, Arnold Tóth
Vybrané aspekty vývoja poľnohospodárstva v podmienkach SR Ekonomika a lidské zdroje Download Otevřít
Marián Kováčik, Monika Gubáňová
Program and project support of youth work at the level of public administration in the Slovak Republic Demografie a lidské zdroje Download Otevřít
Vladimír Kováčik, Michal Imrovič
Generational differences in project management competencies self-assessment Ekonomika a lidské zdroje Download Otevřít
Hana Krchová, Katarína Švejnová Höesová
Measuring efficiency using selected determinants. An empirical analysis by using DEA methodology Jiné Download Otevřít
Roman Lacko, František Hurný, Pavol Andrejovský, Zuzana Hajduová
Spoločenská zodpovednosť inštitúcií vo verejnom sektore Ekonomika a lidské zdroje Download Otevřít
Erika Ľapinová
Retail marketing a produktová politika udržateľného rozvoja Jiné Download Otevřít
Vanda Lieskovská, Katarína Petrovčiková, Erika Dudáš Pajerská
Performance assessment of cluster management with regard to the planning of the human resources development concept and marketing communication Ekonomika a lidské zdroje Download Otevřít
Adam Madleňák
Motivačné faktory ďalšieho vzdelávania vo svetle rozvoja ludských zdrojov Ekonomika a lidské zdroje Download Otevřít
RENÁTA MACHOVÁ, Monika ESSEOVÁ
Ľudský kapitál a rodová rovnosť vo verejnej správe: prenesený výkon štátnej správy v stavebnom sektore v SR a ČR Jiné Download Otevřít
Eleonóra Marišová, Ivana Lichnerová
Succession and Generational Change in Family Business Ekonomika a lidské zdroje Download Otevřít
Ladislav Mura
Can Oswald’s hypothesis apply in Slovakia? The links between share of owner-occupied real estates and unemployment rates Regionální demografie Download Otevřít
Ladislav Mura, Beáta Stehlíková
Impact of human capital on the development and qualification of company management activities in a selected market segment Ekonomika a lidské zdroje Download Otevřít
Michaela Ondrušová
Úmrtnost na závažné nemoci podle demografických charakteristik v zemích EU-28 Stárnutí obyvatelstva a jeho důsledky Download Otevřít
Viera Pacáková, Lucie Zapletalová, Petr Šild
GDPR in Terms of Data Protection in the Field of HRM Ekonomika a lidské zdroje Download Otevřít
Tomáš Peráček
Human resources and their remuneration: managerial and legal background Ekonomika a lidské zdroje Download Otevřít
Tomáš Peráček
Refugees in the Czech Republic: Facts and Figures Demografie a lidské zdroje Download Otevřít
Markéta Seidlová
Grandparenting as a resource of fertility: Russian models and situation Demografické modely Download Otevřít
Oksana Shubat, Anna Bagirova
Estimating the Healthy Life Expectancy (HLE) in the far past. The case of France (1816-2017) and comparisons with HALE from WHO and projections to 2060 Demografické modely Download Otevřít
Christos H Skiadas, Charilaos Skiadas, Yiannis Dimotikalis
Impact of Culture on Innovations in Selected Countries with an Emphasis on Human Capital and Research Ekonomika a lidské zdroje Download Otevřít
Dušan Steinhauser
The development of automation and human capital in automotive businesses in the area of Liberec Ekonomika a lidské zdroje Download Otevřít
Martin Šikýř, Jiří Dušek
Poverty in Europe - the current situation according to Europe 2020 strategy Ekonomika a lidské zdroje Download Otevřít
Elena Širá
Príjmová nerovnosť domácností na Slovensku Ekonomická demografie Download Otevřít
Nikola Šubová, Ján Buleca
Vzdelávanie a rozvoj talentov po COVID-19 Ekonomika a lidské zdroje Download Otevřít
Juraj Tej, Matúš Vagaš
Policy for supporting creativity in the academic environment Jiné Download Otevřít
Dominika Tumová, Martina Blašková
Zmeny v emigrácii zdravotníckych pracovníkov v regiónoch SR podľa NUTS III. Jiné Download Otevřít
Magdaléna Tupá
Self-rostering for improving labor conditions Ekonomika a lidské zdroje Download Otevřít
Roman Urban, Zuzana Dvořáková, Ugis Krastins
Vyhodnotenie implementácie Operačného programu Bratislavský kraj v programovom období 2007 - 2013 na základe vybraných štatistických ukazovateľov Jiné Download Otevřít
Vlastimil Vicen
Důchodová reforma a lidský kapitál Stárnutí obyvatelstva a jeho důsledky Download Otevřít
Jaroslav Vostatek
Měření sociálních dopadů ve vybraném sociálním podniku Ekonomika a lidské zdroje Download Otevřít
Mirka Wildmannová
Comparing healthy life expectancy in Europe according to WHO, Eurostat and First Exit Time Theory. Demografické modely Download Otevřít
Konstantinos N. Zafeiris, Christos Skiadas
Analýza pracovních příjmů otců a bezdětných mužů v ČR Ekonomika a lidské zdroje Download Otevřít
Drahomíra Zajíčková, Martina Rašticová