Sborník příspěvků
ISBN 978-80-86175-75-1
RELIK 2011
Reprodukce lidského kapitálu - vzájemné vazby a souvislosti
5. a 6. prosinec 2011Slovo úvodem

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

katedra demografie Fakulty informatiky a statistiky VŠE v Praze organizuje již čtvrtou mezinárodní vědeckou konferenci na téma „Reprodukce lidského kapitálu (vzájemné vazby a souvislosti)“. Konference obsahově navazuje na konference pořádané v rámci dlouhodobého výzkumného projektu 2D06026 „Reprodukce lidského kapitálu“ financovaného MŠMT v rámci Národního programu výzkumu II. Vzhledem k ukončení projektu je však organizována od letošního roku pod záštitou Fakulty informatiky a statistiky Vysoké školy ekonomické v Praze v rámci projektu IGA 14/2011.

Rozvinuté populace dospěly do stádia, kdy neodvolatelně stárnou. Dokáží se společnosti, které jsou takovými populacemi převážně tvořeny, uživit, nebo je čeká strádání? Jak mají tento problém řešit? Jak lze nahlížet na problematiku lidského kapitálu v širších souvislostech?

Tím jak dochází k demografickému stárnutí, mění se věková struktura obyvatelstva, přibývá starších osob v populaci. To má a bude mít řadu ekonomických důsledků pro společnost. Reprodukce lidských zdrojů a lidského kapitálu se v současné době stává nejdůležitějším faktorem, který ovlivňuje a bude ovlivňovat rozvoj národního hospodářství.

Tak jako v minulých ročnících jsme se proto rozhodli demografický pohled doplnit pohledem ostatních disciplín a doufáme, že na základě předání si vzájemných zkušeností a poznatků dokážeme dále rozšířit pohled na problematiku lidského kapitálu a upozornit na význam investic státu právě do lidského kapitálu.

I v letošním roce bude zvláštní sekce pro mladé, kde mohou vystoupit se svými příspěvky studenti a doktorandi FIS.

Jitka Langhamrová
předsedkyně organizačního a programového výboru

Příprava a sestavení CD sborníku s příspěvky:
Ing. Tomáš Löster, Ph.D.
doc. Ing. Jitka Langhamrová, CSc.

Vydavatel:
MELANDRIUM
Fügnerova 691
274 01 Slaný
IČO: 48709395

ISBN 978-80-86175-75-1