RELIK 2017
Reprodukce lidského kapitálu - vzájemné vazby a souvislosti
9. a 10. listopad 2017

Přijaté abstrakty

49 items

Název článku Sekce
Corporate Social Responsibility trends in Lithuania Ekonomika a lidské zdroje
Arturas Balkevicius
Cluster Analysis of the Czech Regions by Wage Level Jiné
Diana Bílková
Vliv behaviorální ekonomie na rozvoj lidského kapitálu Reprodukce lidského kapitálu
Michal Blahout
CHARISMA AND EMPATHY OF UNIVERSITY MANAGERS AND TEACHERS Ekonomika a lidské zdroje
Martina Blašková
Míra rizika chudoby v České republice z hlediska pohlaví Jiné
Dagmar Blatná
Application of Six Sigma DMAIC Methodology in Financial Services: A case study Mladí vědci
Mária Bohdalová
Emigrácia ľudských zdrojov v podmienkach Slovenskej republiky v nadväznosti na uplatniteľnosť absolventa na trhu práce. Mladí vědci
Patrik Bulko
Simulation of different types of real estate price premium and their impacts on estimates of parameters of the logarithmic-linear econometric model Mladí vědci
Martin Dluhoš
HR diversity and reporting CSR Ekonomika a lidské zdroje
Zuzana Dvořáková
Characterization of female entrepreneurs in Slovakia Ekonomika a lidské zdroje
Zsuzsanna Gódány
Reproduction of human capital in the social services sector Reprodukce lidského kapitálu
Ľuboš Hašan
DEMOGRAFICKÉ A SOCIOEKONOMICKÉ UKAZATELE JAKO INDIKÁTORY ZNEVÝHODNĚNÝCH ÚZEMÍ JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Regionální demografie
Dana Hübelová
Why Is not the Human Capital Used Effectively? Reprodukce lidského kapitálu
Miroslav Jurásek
Alternative Methods for Construction of Active Ageing Composite Indicator Stárnutí obyvatelstva a jeho důsledky
Alena Kaščáková
Prospektivní charakteristiky demografického stárnutí a jejich diferenciace na úrovni NUTS2 v Evropě Mladí vědci
Michaela Klapková
Online reputation of Volkswagen Mladí vědci
Miroslav Klimek
Lidský a sociální kapitál ve vybraných zemědělských podnicích Ekonomika a lidské zdroje
Renata Klufová
Trendy vo vývoji demografickej štruktúry obyvateľstva a jej vplyv na trh práce v krajinách Vyšehradskej štvorky Mladí vědci
Júlia Kostrová
Migrants on the Austrian labor market. Facts, expectations, challenges. Mladí vědci
Elod Kovacs
HODNOTENIE VPLYVU DAŇOVEJ REFORMY DANE Z PRIDANEJ HODNOTY NA ŠTÁTNY ROZPOČET SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ekonomika a lidské zdroje
Angelika Kútna
Regionálne disparity v sociálnom bývaní na Slovensku Ekonomika a lidské zdroje
Viera Labudová
Human capital and potential in regional development of Slovakia Ekonomika a lidské zdroje
Erika Lapinova
The effects of education and sex on health above age 50 in Poland Mladí vědci
Wojciech Łątkowski
Are students’ achievements in the EU countries explained by investment in children and youth? Ekonomika a lidské zdroje
Wojciech Łątkowski
GENERÁCIA “Z” VERZUS TRH PRÁCE Ekonomika a lidské zdroje
Renáta Machová
RESTRUCTURING OF STEEL INDUSTRY COMPANIES IN HUNGARY (2008-2010) Mladí vědci
Andor Matus
Private prepaid health financing schemes' role in health system Ekonomika a lidské zdroje
Jan Mertl
Ľudský kapitál a vzdelávanie Mladí vědci
Adriana Mezeiová
The issue of the Slovak population aging Stárnutí obyvatelstva a jeho důsledky
Peter Mikula
Human resources in public and private sector: a comparative study of Slovakia Ekonomika a lidské zdroje
Ladislav Mura
ENTRY INTO THE LABOUR MARKET IN THE CONTEXT OF OTHER VARIABLES Ekonomika a lidské zdroje
Ondřej Nývlt
Real estate bubble in Slovakia in 2017 Jiné
Miroslav Pánik
Actual developments in residential property prices in Bratislava Jiné
Miroslav Pánik
Matematické modely pre špecifické miery plodnosti a sobášnosti Demografické modely
Karol Pastor
Sociálně ekonomický audit státního důchodového systému. Ekonomická demografie
Ivo Patta
Nový odhad vývoje počtu příjemců příspěvku na péči Stárnutí obyvatelstva a jeho důsledky
Ladislav Průša
Plýtvá naše společnost lidským kapitálem? Mladí vědci
Veronika Ptáčková
Reproduction of the human capital: case study from Slovakia Reprodukce lidského kapitálu
Lucia Rafajová
Financial management of the facilities providing social services in the regions of Slovakia Ekonomika a lidské zdroje
Ľubica Sipková
ODVETVOVÁ ŠTRUKTÚRA ZAMESTNANOSTI V SR Ekonomika a lidské zdroje
Beata Stehliková
Zdravotní stav stárnoucí populace Stárnutí obyvatelstva a jeho důsledky
Martina Šimková
Importance of young farmers in selected member states of European Union Ekonomika a lidské zdroje
Ondřej Šimpach
What is the motivation and barriers for young people to enter the agricultural sector? Reprodukce lidského kapitálu
Marie Šimpachová Pechrová
DEMOGRAFICKÉ STARNUTIE OBYVATEĽSTVA A JEHO PREJAVY NA TRHU PRÁCE V SR Stárnutí obyvatelstva a jeho důsledky
Katarína Škrovánková
Mixture function as an appropriate smoothing of mortality rates Demografické modely
Jana Špirková
TRUST AT THE WORKPLACE Ekonomika a lidské zdroje
Juhasz Tímea
Lidský kapitál a cesta k zahájení komplexních reforem Ekonomika a lidské zdroje
Radim Valenčík
How to support social entrepreneurship at the regional level? Ekonomika a lidské zdroje
Mirka Wildmannová
Vývoj GPG a jeho determinanty v ČR - empirická evidence Ekonomika a lidské zdroje
Drahomíra Zajíčková