RELIK 2017
Reprodukce lidského kapitálu - vzájemné vazby a souvislosti
November 9-10, 2017

Accepted abstracts

47 items

Paper title Section
Corporate Social Responsibility trends in Lithuania Economy and human resources
Arturas Balkevicius
Cluster Analysis of the Czech Regions by Wage Level Other
Diana Bílková
Vliv behaviorální ekonomie na rozvoj lidského kapitálu Reproduction of the human capital
Michal Blahout
CHARISMA AND EMPATHY OF UNIVERSITY MANAGERS AND TEACHERS Economy and human resources
Martina Blašková
Míra rizika chudoby v České republice z hlediska pohlaví Other
Dagmar Blatná
Application of Six Sigma DMAIC Methodology in Financial Services: A case study Young scientists
Mária Bohdalová
Emigrácia ľudských zdrojov v podmienkach Slovenskej republiky v nadväznosti na uplatniteľnosť absolventa na trhu práce. Young scientists
Patrik Bulko
Simulation of different types of real estate price premium and their impacts on estimates of parameters of the logarithmic-linear econometric model Young scientists
Martin Dluhoš
HR diversity and reporting CSR Economy and human resources
Zuzana Dvořáková
Characterization of female entrepreneurs in Slovakia Economy and human resources
Zsuzsanna Gódány
Reproduction of human capital in the social services sector Reproduction of the human capital
Ľuboš Hašan
DEMOGRAFICKÉ A SOCIOEKONOMICKÉ UKAZATELE JAKO INDIKÁTORY ZNEVÝHODNĚNÝCH ÚZEMÍ JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Regional demography
Dana Hübelová
Mixture function as an appropriate smoothing of mortality rates Demographic models
Samuel Hudec
Alternative Methods for Construction of Active Ageing Composite Indicator Population ageing and its consequences
Miroslav Hužvár
Why Is not the Human Capital Used Effectively? Reproduction of the human capital
Miroslav Jurásek
Prospektivní charakteristiky demografického stárnutí a jejich diferenciace na úrovni NUTS2 v Evropě Young scientists
Michaela Klapková
Online reputation of Volkswagen Young scientists
Miroslav Klimek
Lidský a sociální kapitál ve vybraných zemědělských podnicích Economy and human resources
Renata Klufová
Trendy vo vývoji demografickej štruktúry obyvateľstva a jej vplyv na trh práce v krajinách Vyšehradskej štvorky Young scientists
Júlia Kostrová
Migrants on the Austrian labor market. Facts, expectations, challenges. Young scientists
Elod Kovacs
HODNOTENIE VPLYVU DAŇOVEJ REFORMY DANE Z PRIDANEJ HODNOTY NA ŠTÁTNY ROZPOČET SLOVENSKEJ REPUBLIKY Economy and human resources
Angelika Kútna
Regionálne disparity v sociálnom bývaní na Slovensku Economy and human resources
Viera Labudová
The effects of education and sex on health above age 50 in Poland Young scientists
Wojciech Łątkowski
Are students’ achievements in the EU countries explained by investment in children and youth? Economy and human resources
Wojciech Łątkowski
GENERÁCIA “Z” VERZUS TRH PRÁCE Economy and human resources
Renáta Machová
RESTRUCTURING OF STEEL INDUSTRY COMPANIES IN HUNGARY (2008-2010) Young scientists
Andor Matus
Private prepaid health financing schemes' role in health system Economy and human resources
Jan Mertl
Ľudský kapitál a vzdelávanie Young scientists
Adriana Mezeiová
The issue of the Slovak population aging Population ageing and its consequences
Peter Mikula
Human resources in public and private sector: a comparative study of Slovakia Economy and human resources
Ladislav Mura
Real estate bubble in Slovakia in 2017 Other
Miroslav Pánik
Actual developments in residential property prices in Bratislava Other
Miroslav Pánik
Matematické modely pre špecifické miery plodnosti a sobášnosti Demographic models
Karol Pastor
Sociálně ekonomický audit státního důchodového systému. Economic demography
Ivo Patta
Human capital and potential in regional development of Slovakia Economy and human resources
Peter Pisar
Nový odhad vývoje počtu příjemců příspěvku na péči Population ageing and its consequences
Ladislav Průša
Plýtvá naše společnost lidským kapitálem? Young scientists
Veronika Ptáčková
Reproduction of the human capital: case study from Slovakia Reproduction of the human capital
Lucia Rafajová
Financial management of the facilities providing social services in the regions of Slovakia Economy and human resources
Ľubica Sipková
ODVETVOVÁ ŠTRUKTÚRA ZAMESTNANOSTI V SR Economy and human resources
Beata Stehliková
Zdravotní stav stárnoucí populace Population ageing and its consequences
Martina Šimková
Importance of young farmers in selected member states of European Union Economy and human resources
Ondřej Šimpach
What is the motivation and barriers for young people to enter the agricultural sector? Reproduction of the human capital
Marie Šimpachová Pechrová
DEMOGRAFICKÉ STARNUTIE OBYVATEĽSTVA A JEHO PREJAVY NA TRHU PRÁCE V SR Population ageing and its consequences
Katarína Škrovánková
TRUST AT THE WORKPLACE Economy and human resources
Juhasz Tímea
Lidský kapitál a cesta k zahájení komplexních reforem Economy and human resources
Radim Valenčík
Vývoj GPG a jeho determinanty v ČR - empirická evidence Economy and human resources
Drahomíra Zajíčková